Z każdej strony dochodzą do nas sprzeczne sygnały, dlatego może warto przyjrzeć się kilku aspektom. Według ostatnich badań prowadzonych przez konsorcja europejskich uniwersytetów, dotyczących zachowań jednostek w społeczeństwie, ponad 80% kobiet i blisko 100% mężczyzn uważa pewność siebie za najważniejszą cechę, która potrzebna jest do nawiązywania kontaktów. Jednakże, już 69% kobiet i jedynie 23% mężczyzn uważa, że zbyt duża pewność siebie przyczynia się do uczucia niechęci wobec osoby, która się wykazuje tą cechą. Co to oznacza? Tylko tyle, że Panowie zazwyczaj są bardziej pewni siebie, jednak nie widzą, kiedy przesadzają i tym samym zrażają do siebie innych (a w większości inne). 
Czy warto w takim razie być pewnym siebie? Lub pewną? Oczywiście, że tak. Pewność, to także akceptacja dla siebie, świadomość swoich silnych i słabych stron, w końcu zmniejszenie strachu podczas stawiania czoła codzinnym wyzwaniom. Mówi się, że tak naprawdę potrzeba tylko kilkudziesięciu sekund, żeby być pewnym czy chce się kontynuować kontakt z osobą, z którą właśnie się spotkaliśmy. Nie osiadajmy jednak na laurach, w ciągu następnych 8 minut jesteśmy oceniani pod względem umiejętności prowadzenia rozmowy, poczucia humoru, serdeczności i tego, czy dana osoba czuje się z nami bezpiecznie (niekoniecznie w sensie fizycznym). Reasumując, warto być pewnym siebie. Nie warto jednak przeginać, aby nasz autut nie stał się bronią, która zamiast przeciągnąć uwagę innych, zacznie ich od nas odstraszać.